රජයට අයත් සමාගම් විගණනය බැහැ – එහෙම කළොත් සභාපතිකම් කරන්න බැහැ – 20 ගැන ඇමති අලිසබ්රි තදින් සිටියි

2020-09-17 12:33:00       887
feature-top

මහජනයාගෙන් සහ සෙසු අමාත්‍යවරුන්ගෙන් කෙතරම් පීඩනයක් ඒල්ල වුවත් රජයට අයත් සමාගම් විගණනය කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි බව ට අධිකරණ ඇමති අලි සබ්රි මහතා තද බල ස්ථාවරයක සිටි බව වාර්තාවේ.

20 වැනි සංශා්ධනය නැවත සලකා බැලීම සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කරන ලද අමාත්‍ය කමිටුවේදී අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ් ආකාරයට තද බල ස්ථාවරයක සිටි බව හෙළිදරව් වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් දැන් ඒ් කමිටුව නිර්දේශ කළ ආකාරයට ඔවුන් විසින් ලබා දුන් පොදු ඒකඟතාවයෙන් තොර නිර්දේශ අමාත්‍යමණ්ඩලයේදී නැවත සලකා බැලීමක් සිදුවී නැත.

ඒ් අනුව දැනට ගැසට්කොට ඇති කෙටුම්පතට කාරකසභා අවස්ථාවේදී යම් සංශෝධන ගෙන ඒ්මට අවස්ථාව ලැබේ. එහිදී ජනාධිපතිතුමාට ඒ් පිළිබඳව සහතිකයක් ලබා දී ඇතත් පාර්ලිමේන්තු කාරකසභා අවස්ථාවට ජනාධිපතිතුමා නියෝජනය නොවන බැවින් ඒහිදී සිදු වන්නේ කුමක්ය දැයි එතුමාට සහතිකයක් දිය නොහැකිි බව දේශපාලන විචාරකයෝ පවසති.

lanka lead news


More News »