සමාගම් විගණනයට විරුද්ධව ඇමති අලි සබ්රි තදින් සිටින්නේ හොරකමට ඉඩ දීමට නොව එම්.සී.සී. නිසයි – ජාතික සංවිධාන කියයි

2020-09-17 12:32:00       475
feature-top

ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිරූපයට බලවත් හානියක් සිදු කර ගනිමින් රාජ්‍ය සමාගම් විගණනය නොකළ යුතු බවට අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා තද ස්ථාවරයක් ගන්නේ කුමක් නිසාදැයි ලංකා ලීඩ් විසින් ජාතික සංවිධානවල මතය විමසන ලදි.

එහිදී අදහස් දැක්වූ වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ වෙනස් අදහසකි. මේ එම අදහස් ඔහුගේ වචනයෙන්.

” බොහෝ දෙනෙක් කියනවා අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා රාජ්‍ය සමාගම් විගණනයට තදින්ම විරුද්ධ වන්නේ එම අංශ වල සභාපතිකම් ගන්න බලාගෙන සිටින ආණ්ඩුවට කිට්ටු වී සිටින පරණ හොරුන්ගේ බලපෑම් නිසා බව. නමුත් ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි එම්.සී.සී ගිවිසුම. එම්.සී.සී .ගිවිසුමට අනුව ” එම්.සී.ඒ ශ්‍රීලංකා”  නමින් පිහිටුවීමට නියමිත සමාගම අප රටේ සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කරන සමාගමක්. එම්.සී.සී ගිවිසුම අනුව එම සමාගම ශ්‍රී ලංකා නීතියට අනුව විගණනය කළ නොහැකියි. ඒ අනුව එම සමාගම් විගණනය කළ යුතු බවට ව්‍යවස්තාවෙන් ප්‍රතිපාදන පැනවුවහොත් එම්.සී.සී පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විට මහජනයාට අධිකරණයට යාමට හැකියාව ලැබෙනවා.”

lanka lead news


More News »