අද පත් වූ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්

2020-08-12 09:40:00       988
feature-top
දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් පත් කිරීම ප්‍රථමයෙන් සිදු කෙරුණා.

ප්‍රදීප් උදුගොඩ - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
සහන් ප්‍රදීප් විතාන - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
සංජීව එදිරිමාන්න - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
වසන්ත යාපා බණ්ඩාර - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
එස්.  නාලක බණ්ඩාර කොට්ටේගොඩ -  මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
එස් බී දිසානායක  - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
සම්පත් අතුකෝරළ - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
නිපුන රණවක - මාතර දිස්ත්‍රික්කය
උපුල් ගලප්පත්ති - හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
අංගජන් රාමනාදන් -  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
ඩග්ලස් දේවානන්ද - කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය
කේ දිලීපන් -  වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය
කේ කාදර් මස්තාන් - මන්නාරම හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක  
ඩී වීරසිංහ - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
කපිල අතුකෝරල - ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය
ගුණපාල රත්නසේකර - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
අශෝක ප්‍රියන්ත - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
එච් නන්දසේන - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
අමරකීර්ති අතුකෝරල - පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
සුදර්ශන දෙනිපිටිය - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
කුමාරසිරි රත්නායක - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
අකිල එල්ලාවල - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
රාජිකා වික්‍රමසිංහ - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

More News »