යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශය

2020-08-06 02:37:00       913
feature-top
යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ යාපනය ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වී තිබේ.

ITAK   -  7,524

AITC   - 4,642

SLFP  - 1877
(under the courtesy of adaderana.lk news web)

More News »