ඇමතිවරුන් ශ්‍රේණිගත කරන දර්ශකයක්…

2020-07-15 09:06:00       806
feature-top
පිවිතුරු හෙළ උරුමය මූලස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවේ දී එම පක්ෂ නායක නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙම අදහස් පල කලේය.

“වැඩ කරන අපේ මිනිසා” යන විරුදාවලිය ලත් ජනාධිපතිතුමා යටතේ වැඩ කරන ඇමති මණ්ඩලයක් පත් වේවි කියන බලාපොරොත්තුවක් ජනතාව තුල තිබෙනවා. ඇමතිවරු වැඩ කරන්නත් ඕනෑ. වැඩ කරන බව ජනතාව දැන ගන්නත් ඕනෑ. වැඩ බැරි ඇමතිවරුන්ට තනතුරු අහිමි වෙන්නත් ඕනෑ. ඒ නිසා ඇමතිවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය මැන ඒ අනුව ඔවුන් ශ්‍රේණිගත කරලා මාස තුනකට වරක් ප්‍රසිද්ධ කරන දර්ශකයක් සැකසිය යුතු බවට මම යෝජනා කරනවා.

යම් ඇමතිවරයෙකු පස් වතාවක් දර්ශකයේ අන්තිමයා වෙනවා කියන්නේ අන්තිමයා වී වසරක් ගත වුණත් නිවැරදි වීමට පියවර අරගෙන නෑ කියන එකයි. ඒ නිසා පස් වරක් අඛණ්ඩව අන්තිමයා වෙනවා නම් ඒ ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. නැතිනම් ජනාධිපති විසින් ඔහු ඉවත් කිරීමට පියවර ගත යුතුයි.

ඇමතිවරුන්ගේ කාර්ය සාධනය මැනීම සඳහා ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වැය කිරීම, පුනරාවර්තන ප්‍රතිපාදන වැය කිරීම, මහජන ගැටළු ක්ෂණිකව විසඳීම, නිලධාරින් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, විගණන විමසුම් සඳහා නිසි කළට පිලිතුරු සැපයීම, පාර්ලිමේන්තුවේ අසන වාචික ප්‍රශ්න සඳහා පිලිතුරු සැපයීම, පුරප්පාඩු පිරවීම, මහජන දින පැවැත්වීම, පාර්ලිමේන්තු පැමිණීම, තමන්ගේ විෂයට අදාළ පාර්ලිමේන්තු විවාද වලට සහභාගි වීම, තමන්ගේ විෂයට අදාළව මාධ්‍ය මතු කරන ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු සැපයීම වැනි නිර්ණායක පදනම් කර ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා නව නිර්ණායක යෝජනා කරන මෙන් මම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
(under the courtesy of lankacnews.com news web)

More News »