චීනයේ සිටින සිසුන්ට ලංකාවට ඒමට 50% වට්ටමක් - අවදානම් නගරවල සිසුන් රජයේ වියදමින් ගෙන්වීමට පියවර

2020-01-27 10:22:00       722
feature-top
චීනයේ සිටින සිසුන්ට ලංකාවට ඒමට 50% වට්ටමක් - අවදානම් නගරවල සිසුන් රජයේ වියදමින් ගෙන්වීමට පියවර
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

More News »