දේශීය පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල බිඳ වැට්ටවීම සඳහා ඩොලර් කුට්ටි විසිකරයි

2019-08-20 11:58:00       1050
feature-top
ලෝකයේ දියුණු බොහෝ රටවල් වල ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය විදෙස් සිසුන් සඳහා අධ්‍යාපනය ලබාදීමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ පසුගිය කාලසීමාව තුළ දේශීය පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල වල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ තත්වයක පැවතීම හා ලංකාව තුලම පස්චාත් උපාධි ලබාදීම හේතුකොටගෙන විදෙස් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා විදෙස්ගත වන සිසුන් ප්‍රමාණය ශීඝ්‍රලෙස අඩුවෙමින් පවතී මේ හේතුව නිසා එම රටවල් වලට ලැබිය යුතු ආදායම පහත ගොස් ඇත

එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ප්‍රමිතියකින් තොර බව පැවසීමට වෙනම කණ්ඩායමක්  විදෙස් රටක තානාපති කාර්යාලයක් හරහා මුදල් වියදම් කරමින් පත්කර ඇත,

මෙහිදී විදෙස්ගත වීමට වීසා ඉල්ලුම් පත් බාර දෙන්නන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෙස සටහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලයක් නම් ඔවුන් එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර විවිධ පුද්ගලයන් යොදාගෙන විවිධ මඩ ප්‍රචාර සිදුකරමින් පවතින බව අපට දැනගන්නට ලැබිණි

මෙම ප්‍රචාර ලබා දීම සදහා වෙබ් අඩවිවලට විශාල මුදලක් වැය කරමින් පවතී,

ලංකාවේ ජනප්‍රිය බොරු ප්‍රචාර පතුරුවන වෙබ් අඩවි කිහිපයක් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගෙන ඇත.

More News »