බුදුවීම යනු ස්වභාව ධර්මයේ සියුම් ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගැනීමේ ඥාණය පහළ වීමයි..- ඇමති අකිල විරාජ් වෙසක් පෝදා කියයි..

2019-05-19 09:10:00       657
feature-top
බුදුවීම යනු ස්වභාව ධර්මයේ සියුම් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව තේරුම් ගැනීමේ ඥාණය පහළ කරගැනීම යයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් බවත් සියලුම සෙසු ආගම් වලට ද සමාන අයිතිවාසිකම් ඇති බවත් ඇමතිවරයා කීය.

ඒ සියලූ ආගම් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට අනුව ගොඩනැගී ඇති බව ද කියා සිටියේය.

මාධ්‍ය විසින් කළ ප්‍රශ්න කිරීමට ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

More News »