මෙවර බර ඇද්ද අයට වැඩි වගකීම්.අජිත් පෙර්රා,හර්ෂ කැබිනට්..?හිරුණිකා,මරික්කාර් නියෝජ්‍ය..?

2018-12-15 03:57:00       604
feature-top
එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය විිසින් නව ආණ්ඩුවේ තරුණ මන්ත‍්‍රී පිරිසකට වැඩි වගකීම් ලබා දීමට සූදානමකින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

එහිදී අජිත් පී. පෙරේරා, හර්ෂද සිල්වා, රන්ජන් රාමනායක වැනි කිහිප දෙනෙකුට කැබිනට් ඇමති ධුර ලබා දීමට යෝජනා මට්ටමේ ඇත්තේ ඔවුන් පසුගිය දින කිහිපයේදී පක්‍ෂය වෙනුවෙන් වැඩි වශයෙන් වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කල නිසාය.

හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද‍්‍ර, එස්.එම්. මරික්කාර් වැනි කිහිප දෙනෙකුට නියෝජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය ඇමතිකම්ද ලබා දීමට යෝජනා වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

More News »