රටම බලා සිටි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව

2018-12-13 05:15:00       771
feature-top
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

More News »