ජාතික හැඳුනුම්පතට ඡායාරූප ලබා ගැනීමේදී නව ක්‍රමවේදයක් 17 වැනිදා සිට

2018-12-12 08:48:00       766
feature-top
ජාතික හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඡායාරූප ලබා ගැනීමේදී නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට පුද්ගලයික් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම නව වැඩපිළිවෙලේ පළමු අදියර බස්නාහිර හා සබරගමුව පළාත්වලින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

2018.12.17 දින සිට පටන් ජාතික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම් කිරීමේදී එම පළාත්වල ජනතාව අදාළ ප්‍රමිතියට අනුව ඡායාරූප ලබාගත යුතුයි.

(ඒ පිළිබඳ නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්)
(under the courtesy of nethnews.lk news web)

More News »