මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අපි විරුද්ධ වන්නේ නැහැ - ඇමෙරිකානු තානාපතිණිය

2018-12-08 12:47:00       771
feature-top
ඇමෙරිකානු තානාපතිණිය (alaina b. teplitz) පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ Daily FT ඉංග්‍රීසි පුවත්පතට සාකච්ඡාවක් ලබාදෙමින් තමා ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත්වීම් කිරීමට උත්සාහ නොකරන බව සඳහන් කොට ඇත.

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වන ඇය පවතින අර්බුදය විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ මැතිවරණයකින්කින් නම් ඇමෙරිකාව විසින් ඒ සඳහාවන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩපිළිවෙලට සහාය ලබා දෙන බවද පවසා ඇත.

එමෙන්ම එම මැතිවරණය නිරීක්ෂණය කරමින් එයට සහාය දීමටත් ඉදිරිපත් වන බවද වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඇය එම පුවත්පතට පවසා ඇත.

lanka lead news

More News »