බාරගත් වැඩ නොකළ බවට ජනපති ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙහි කපයි

2018-11-17 05:48:00       751
feature-top
ඊයේ(16) දා සවස 6.00ට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු සහ ජනාධිපතිවරයා අතර පැවති සාකච්චාවේදී ජනාධිපතිතුමා විසින් දොස් පැවරූ බව වාර්තාවේ.

එසේ දොස් පවරා ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පොරොන්දු වූ ආකාරයට 113 හදා නොගැනීම නිසා බවද වාර්තා වේ. එහිදී ජනාධිපතිතුමා විසින් තමා ඉටුකළ වැඩ කොටසට මතක් කර දී ඇත.

එම ලැයිස්තුවට ණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීම, හිටපු අගමැති අස් කිරීම, නව අගමැති පත් කිරීම, නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීම, 113 හදා ගැනීම නිසා ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරීම සහ ඊට පෙර පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීම ආදීඅයද ඇතුලත් වූ බවද වාර්තා වේ.

lanka lead news

More News »