ජාතික හැඳුනුම්පත පළමුවරට ගැනීමට රුපියල් 100ක ගාස්තුවක්

2018-08-10 12:11:00       744
feature-top
පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන අයදුම් පතකට ලබන සැප්තැම්බර් මස පළමු වනදා සිට රුපියල් 100 ක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු බවට ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

(under the courtesy of hirunews.lk news web)

More News »