ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට තවත් සැප..හැමෝටම අමතර වාහනයක්,තවත් ලක්ෂ තුනක දීමනාවක්?

2018-06-05 11:52:00       723
feature-top
ආණ්ඩු පක්ෂයේ සිටින සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට  දැනට ලැබෙන වැටුප් හා සියළු දීමනා වලට අමතරව තවත් රුපියල් ලක්ෂ  03 කට අධික සහන පැකේජයක් ලබා දීමට සූදානම් වන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. අමාත්‍යංශවල අධීක්ෂණ පදවි ලබාදී දැනට ලැබෙන වැටුප් හා සියළු දීමනා වලට අමතරව මෙම දීමනා ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

මේ වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට එරෙහිව පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ආණ්ඩුවට එල්ලවන පීඩනය අවම කරගැනීමේ අරමුණින් මෙම සහන පැකේජය සැලසුම් කර ඇති බවයි එම ආරංචි මාර්ග වල වැඩිදුරටත් සඳහක්සෑ වන්නේ. ඒ අනුව සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම අමතර වාහනයක්, කාර්යාලයක් සමඟ මාසිකව රුපියල් 75,000 ක අමතර දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින බවයි සඳහන් වන්නේ.

දැනට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට මසකට රුපියල් 54,000 ක වැටුපක් හිමිවන අතර කාර්යාලයක් නඩත්තු කිරීම සහ සේවක දීමනා සඳහා තවත් රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් හිමිවනවා. මීට අමතරව ලිපි ද්‍රව්‍ය සඳහා මාසිකව රුපියල් 6000 ක් ලැබෙන අතර දුරකතන දීමනාව ලෙස මාසිකව රුපියල් 50,000 ක දීමනාවක්ද හිමි වනවා.

එසේම මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිල නිවාසයක් ලැබී නොමැතිනම් තවත් රුපියල් 50,000 ක මුදලක් හිමි වන අතර සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම පදිංචි දුර ප්‍රමාණය අනුව ඉන්ධන දීමනාවක්ද හිමිවනවා.
(under the courtesy of nethgossip.lk news web)

More News »