කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

2018-05-20 07:56:00       597
feature-top
පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් කුකුළේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබේ.බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් සිසිර සේනාධීර මහතා පැවසුවේ, ඉන් තත්පරයට ඝනමීටර් 100 ක පමණ ජල ධාරිතාවක් නිකුත් වන බවයි.ඒ හේතුවෙන්, පහත් බිම්වල ජීවත් වන ජනතාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.
(පුවත් අනුග්‍රහය newsfirst ‍වෙබ් අඩවිය)

More News »