රාජපක්ෂ පවුල දරු සුරතල් විඳින හැටි මෙන්න – Photos

2017-11-24 10:23:00       838
feature-top
රාජපක්ෂ පවුලේ අපූරු සිදුවීම් ගැන හුඟක් අය කතාබහ කරනවා.
ඒ විදිහට ලොකු කතාබහක් ඇති කළ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ දවස්වල අන්තර්ජාලය පුරා සැරිසරනවා.
ඒ රාජපක්ෂ පවුලේ අය දරු සුරතල් විඳින අයුරු දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක්.
එම ඡායාරූප කිහිපය හැමෝම වගේ හුවමාරු කරගෙන තිබුණු අපි වෙබ් ගොසිප් අපිත් හිතුවා ඒ ඡයාරූප පෙල ඔබවෙත ගෙන එන්න..

Courtesy : webgossip.lk

More News »