සංශෝධිත නව විගණන පනත් කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට

2017-11-22 08:47:00       723
feature-top
සංශෝධන ඇතුළත් නව විගණන පනත් කෙටුම්පත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර තිබේ.

විගණන පනත සමාලෝචනයට පත් කළ කැබිනට් අනුකමිටුවේ සභාපති ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ, කමිටුව මගින් පනත් කෙටුම්පතට සංශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළ බවයි.

ඒ අනුව අධිභාර බලතල යළි ත් වරක් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට පැවරෙනු ඇති.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, සංශෝධන අනුව යම් කිසි ගනුදෙනුවකදී හෝ ව්‍යාපෘතියකදී අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් පාඩුවක් සිදුව ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව විගණාකාධිපති පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව අදාල පාඩුව අයකර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට දැනුම් දිය යුතු බව ය.

යම් හෙයකින් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා අදාල වරදට සම්බන්ධ නම් එය අය කර ගැනීමට ජනාධිපතිතුමාට නිර්දේශ ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි අදාල සංශෝධන ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා පවැසුවේ ය.

මේ පිළිබඳව විගණාකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතාගෙන් නිව්ස්ෆස්ට් කළ විමසීමකදී ඔහු සඳහන් කළේ, 23 වැනි වතාවටත් විගණන පනත් කෙටුම්පතට සංශෝධන ඉදිරිපත් කර මේ වනවිට නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර ඇති බවයි.

මේ අතර සංශෝධනවලින් අනතුරුව පනත් කෙටුම්පත යළි ත් කැබිනට් මන්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව අමාත්‍ය අචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා සඳහන් කළේ ය.

More News »