2018 අය වැය ට අනුව ලබන වසරේ අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 675ක්

2017-11-10 09:11:00       754
feature-top
2018 අය වැය ‍ලේඛනය අනුව ලබන වසරේ අයවැය හිඟය රුපියල් බිලියන 675ක් ලෙස වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ලබන වර්ෂයේ මුළු ආදායම් හා ප්‍රධාන රුපියල් බිලියන 2326 ක් වන අතර 2018 වර්ෂයේ මුළු වියදම රුපියල් බිලියන 3001ක් වේ.

මේ අනුව ලබන වසරේ අය වැය හිඟය රුපියල් බිලියන 675 ක් වන අතර විදේශ ණය, බදු හා ආයෝජන මගින් මෙම හිඟය පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය යෝජනා අයවැය ‍ලේඛනයේ ඇතුළත් කර තිබේ.


(under the courtesy of hitnews.lk news web)

More News »