කාන්තාවන් හා විශේෂිත පුද්ගලයන්ට ණය දීමේදී විශේෂ පොලී සහන

2017-11-09 08:08:00       751
feature-top
කාන්තාවන් හා විශේෂිත පුද්ගලයන් ව්‍යවසායකයින් කිරීම සඳහා දිරිමත්  කිරීම සඳහා බදු සහන ලබා දී ඇත.

මේ අනුව කාන්තාවන් සඳහා ණය සැපයීමේදී පවතින පොලී අනුපාතයට වඩා සියයට 10ක් අඩු කිරීමටත් විශේෂිත පුද්ගලයින් සඳහා ව්‍යාපාරික ණය සැපයීමේදී සියයට 15කත් පොලී සහන ලබා දීමටත් මුදල් ඇමැතිවරයා කටයුතු කර ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

(under the courtesy of adaderana.lk news web)

More News »