සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා 2018 අය වැයෙන් ලැබෙන සහන

2017-11-09 05:11:00       773
feature-top
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ 72වැනි අයවැය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර මෙය වත්මන් රජයේ තුන්වැනි අයවැය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වේ.

ඒ අනුව සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් කෙරේ සුවිශේෂී සහන රැසක් යොජනා කර තිබේ.

අදාළ යෝජනාවට අනුව සුළු ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 5000ක් යොදවමින් ණය යෝජනා ක්‍රම තවරදුරටත් පවත්වාගෙන යාම සිදුවේ.

රටේ කොඳු නාරටිය බඳු සුළු හා මධ්‍යම ව්‍යාපාරික අංශ දියුණු කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

මේ වෙනුවෙන් සංවර්ධන බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීමට යොජනා කර ඇති අතර මේ නිසා දිගුකාලීන ණය ලබා ගැනීමට හැකිව සැලසීමට ප්‍රධාන අරමුණක් වේ.

දැනට ඇති ණය ක්‍රම ඉලක්ක ගතව ක්‍රියාත්මක කරන අතර.  සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට, ස්වයං රැකියාකරන්නන්ට, ත්‍රී රෝද රියදුරන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනින් විශේෂ උපකාර සිදුකෙරේ.

(under the courtesy of hitnews.lk news web)

More News »