විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට නව රක්ෂණ ක්‍රමයක්

2017-11-09 04:59:00       807
feature-top
විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වදෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද (9) අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කරමින් පැවසී ය.

සිසුන් සඳහා ලබාදෙන විද්‍යාපීඨ දීමනාව රුපියල් 3500 සිට 5000 දක්ව වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නවා.  මිලියන 1250ක් වෛද්‍ය පීඨ සංවර්ධනය සඳහා වෙන් කරනවා. මොරටුව, වයඹ සහ සබරගමුව නව වෛධ්‍යපීඨ සකස් කරනවා.යපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වව්නිය  මණ්ඩපය ශක්තිමත් කිරීමට රුපියල් මිලියන 200ක් වෙන් කරනවා. පසුගිය වසරේ පාසල් සිසුන්ට රක්ෂණය ලබාදුන් ආකාරයට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට රක්ෂන ක්‍රමයක්  හඳුන්ව දෙනවා.

(under the courtesy of news.lk news web)

More News »