බලන්න ඔබේ අතෙත් පිටරට සවාරි ගැන කියල තියනවද කියල?

2016-03-02 02:21:00       829
feature-top
ඔබේ ජීවිතේ සියලු සිදුවීම්වල කැඩපත එසේත් නැතිනම් පෙර මග ලකුණ වන්නේ ඔබේ අත්ලයි. එය තුලින් නිවැරදිව ජීවිතය හැඩගස්වා ගතහැකි අකාරය පිලිබදව ඔබට කල්තබා හදුනාගත හැකි වේ. එසේ හදුනාගත හැකි තවත් අංශයක් වන්නේ විදේශගත වීමට ඔබට අවස්ථාව ඇතිද යන්නයි.

අත්ලෙහි සංචාරක රේඛා දේශාටන රේඛා පැහැදිලිව විවිධාකාරව පිහිටා තිබිය යුතුයි. එසේ නැතිනම් දුක් ගැහට විදීමට සිදුවෙනවා මෙන්ම ජීවිතයට පවා අනතුරු විය හැකිය. දේශාටන රේඛා වර්ග තුනකි. එනම් ගුවන් ගමන් මුහුදු ගමන් සහ ගොඩබිම් ගමන් ලෙසිනි. මෙම ස්ථානවල පිහිටන රේඛා එකිනෙකට වෙනස් වේ. එහෙත් එය හදුනා ගැනීමට පහසුය. පළමුව එම රේඛා පිහිටන මණ්ඩල හදුනා ගනිමු.

අංක 1 චන්ද්‍ර මණ්ඩලය රූප සටහනේ පෙන්වා ඇත. අංක 2 ජීවන රේඛාවේ සිට චන්ද්‍ර මණ්ඩලයට හෝ චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ සිට ජීවන රේඛාවට වැටෙන රේඛාවලින් එතර යා හැකි කාල සීමාවන් දැන ගැනීමට හැකිවේ. අංක 3-3 දෙවැනි කුජ මණ්ඩලය හා කුජ මණ්ඩලය මතට මහපට ඇගිල්ලේ පාමුල ජීවන රේඛාව අතර වැටෙන රේඛාවද සංචාරක රේඛා ලෙස හදුන්විය හැකිය.


අංක 4-4 දෙවැනි කුජ මණ්ඩලයෙන් වැටෙන රේඛාවන් හා මණි බන්ධන රේඛාවේ සිට වැටෙන සංචාරක රේඛා ද ඉතා වැදගත් ය. මෙය කෙටි හා දීර්ග ගමන් සදහා දැක්වෙන අවස්ථා වේ. අංක 5-5 ජීවන රේඛාවේ සිට ගුරු මණ්ඩලයට මෙය ජීවන රේඛාවන් කපා යන ආකාරයට පිහිටා ඇත. අංක 6-6 මෙම රේඛාවෙන් ද මණි බන්ධන රේඛාවෙන් පටන් ගෙන සෙනසුරු මණ්ඩලය පාමුල සෙනසුරු ඇගිල්ල කෙලින්ම නතර වනවා දැකිය හැකිය. අංක 7-7 මෙය වෙනම ස්ථානයකින් චන්ද්‍ර මණ්ඩලයෙන් පටන් ගෙන රවි මණ්ඩලය මත රවි ඇගිල්ල කෙලින් නතර වී තිබේ. මේ අකාරයට ප්‍රධාන කොටස් 7ක් මෙහි දක්වා තිබේ. දැන් එම රේඛාවන්ගෙන් දෙන ප්‍රතිපල හා පලවිපාක පිලිබදව විමසා බලමු.

අංක 1-1 සංචාරක හා දේශාටන රේඛාවන පරීක්ෂා කරන විට විශේෂයෙන් චන්ද්‍ර මණ්ඩලය වැදගත් වේ. හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රරයෙදී චන්ද්‍රයා ගමන් බිමන් වලට සුබ ග්‍රහයෙකු ලෙස සලකයි. ජලයටත් තෙත ගතියටත් හිතටත් හැගීම්වලටත් චන්ද්‍රයා බලපායි. මේ නිසා චන්ද්‍ර මණ්ඩලයේ සිට වැටෙන සියුම් රේඛා හේතු කොට ගෙන පිටරට පදිංචියට යාමට අවස්තාවක් උදා වනු ඇත. සමහර අවස්ථාවල මෙම විදේශගත රේඛාවන් කෙලින්ම අතේ පෙනෙන නොපෙනෙන අකාරයට වැටී ඇත. විදේශ ගමන් යාමට සුදානම් වන අවස්ථාවේදී එය පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරයි. එවිට ගමනේ ස්ථීර තත්වය තහවුරු කිරීමට හැකි වේ.

අංක 2-2 මෙම රේඛා දෙස බැලීමේදී මෙය ජීවන රේඛාවේ සිට චන්ද්‍ර මණ්ඩලය හරහා ගමන් කරන රේඛා ලෙස පෙන්නුම් කරයි. මෙම රේඛා ජීවන රේඛාවේ මුල හෝ මැද එසේ නැති නම් අග හා මැද ස්ථානවල සිට චන්ද්‍ර මණ්ඩලය මතට වැටෙන රේඛාවලින් එතෙර ගමන් යන කාල සීමාවන් දැන ගැනීමට හැකි වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ජීවන රේඛාවේ නොගෑවී පටන් ගන්නා රේඛා ද ඇත.එම අවස්ථාවල එහි කෙලවර ජීවන රේඛාවේ වයස සීමාව අතර නතර වී ඇත. එය අනුව කාලය සටහන් කිරීමට හැකිය.

මෙහිදී දෙවැනි කුජ මණ්ඩලය වෙතට වැටෙන අනෙක් රේඛාවෙන්ද මෙම ජීවන රේඛාවන් සමග වැටී ඇත්නම් එම ගමන ස්ථීරවම සාර්ථක වන බව පලාපල කීමේදී කිව හැකිය. එසේ නැති නම් මෙහි සදහන් කල කෙට් රේඛා මගින් යෙදෙන දේශාටන රේඛා මගින් දීර්ගව විදේශයේ ගත කිරීම අපහසු බව පෙන්නුම් කරයි. කෙටි ගමන් වාර රේඛා කිහිපයකදී පිහිටා ඇත්නම් නැවත නැවත පැමිණ යාමක් දැකිය හැකිය. කුජගේ රේඛා සමග යෙදීමේදී කුමන ප්‍රශ්න පැමිණියද ඒවාට මුහුණ දී එහි ගත කිරීමට හැකි ශක්තියක් කුජ ග්‍රයා ජන්මීන්ට ලබා දී තිබේ.

මෙහිදී මෙම සටහනේ ඇති විවිධ මණ්ඩලවල පිහිටි රේඛා අනුව ඉදිරියේදී එහි පලාපල ඔබට දැක ගත හැකිය. ඇතැම් විට මෙවැනි කිසිදු රේඛාවක් පිහිට නැති යද පිටරට ගමන්වල යෙදෙන අවස්ථා දැක ඇත.

Courtesy : adadawasa.com


More News »