සංචාරක පැමිණීම්වල වර්ධනයක්

2018-06-03 09:06:00       698
feature-top
2018 මාර්තු මාසයේදී සංචාරක පැමිණීම් 24.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෙර වසරේ අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව ඉන්දියාව, බ්‍රිතාන්‍ය හා ජර්මනිය යන රටවලින් සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් පැමිණීම මීට හේතු වී තිබේ.

2018 පළමු වැනි කාර්තුවේදී සංචාරකයන් 707,924ක් පැමිණ ඇති අතර, එය පෙර වසරේ අනුරූප කාර්තුවට සාපේක්ෂව 17%ක වර්ධනයකි.

එමෙන්ම, 2018 මාර්තු මාසයේ සංචාරක ඉපැයීම් ඇ.ඩො.මිලියන 433ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, වසරේ පළමු කාර්තුව සඳහා මුළු සංචාරක ඉපැයීම් ප්‍රමාන්‍ය ඇ.ඩො.මිලියන 1,313ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

(under the courtesy of srilankamirror.lk news web)

More News »