ජල ගැලීම්වලට ලක්වූ ප්‍රදේශවල ඡන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු අඛණ්ඩව

2018-06-02 03:53:00       758
feature-top
දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ජල ගැලීම්වලට ලක්වූ ප්‍රදේශවල ඡන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

මේ වන විට ඡන්ද නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර ඊට අදාළ බී.සී ආකෘති පත්‍ර ගෙයින් ගෙට බෙදීමේ කටයුතු අඛන්ඩව සිදු කරන බව එම කොමිසම සඳහන් කළේය.

More News »