උද්ධමනය මාස 26 ක් තුළ අවමයට පැමිණෙයි

2018-05-22 09:19:00       657
feature-top
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගණනය කරනු ලබන ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.,2013=100) විචලනය මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2018 මාර්තු මාසයේ දී පැවැති සියයට 2.8 ට සාපේක්ෂව  2016 පෙබරවාරි මස සිට වාර්තා වූ අඩුම අගය වන සියයට 1.6 ක් දක්වා 2018 අප්‍රේල් මාසයේ දී පහළ ගියේය. 2018 අප්‍රේල් මස ලක්ෂ්‍යමය  උද්ධමනයෙහි සිදු වූ මෙම පහළ යෑමට, 2017 වසරේ අප්‍රේල් මාසය තුලදී, විශේෂයෙන්ම ආහාර කාණ්ඩයේ මිල ගණන්වල ඉහළ යෑමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පැවැති ඉහළ පදනම් අගය දායක විය. වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජා.පා.මි දර්ශකයෙහි වෙනස 2018 මාර්තු මාසයේ දී වාර්තා වූ සියයට 6.7 සිට 2018 අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 6.1 දක්වා පහළ ගියේය.

මාසික වෙනස්වීම් සැලකූ විට, ආහාර නොවන කාණ්ඩයට අයත් අයිතමවල, විශේෂයෙන් ප්‍රවාහන (ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගමේ ඉන්ධන මිල වැඩි වීම); සහ මධ්‍යසාර සහ දුම්කොළ මිල ගණන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ජා.පා.මි දර්ශකය 2018 මාර්තු මාසයේ වාර්තා වූ දර්ශක අංක 122.8 සිට 2018 අප්‍රේල් මාසයේ දී දර්ශක අංක 122.9 දක්වා ඉහළ ගියේය. මේ අතර, සැපයුම් තත්ත්වයන්හි සිදු වූ වර්ධනයෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආහාර කාණ්ඩයෙහි විශේෂයෙන්ම එළවළු, ලොකු ළූණු සහ පොල් යන අයිතමවල මිල ගණන්හි අඩුවීමක් දක්නට ලැබිණි.

ආර්ථිකයෙහි යටිදැරි උද්ධමනය නිරූපණය කරන ජා.පා.මි දර්ශකයෙහි මූලික උද්ධමනය, ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත 2018 අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 1.9 හි නොවෙනස්ව පැවතිණි. මේ අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය 2018 මාර්තු මාසයේ දී වාර්තා වූ සියයට 3.6 සිට 2018 අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 3.3 දක්වා පහළ ගියේය.

(under the courtesy of adaderana.lk news web)

More News »