ගාල්ල, දොඩන්දූවේ ඇති වූ ටොනේඩෝව

2018-03-20 08:37:00       806
feature-top
ගාල්ල, දොඩන්දූව ආසන්න මුහුදේ ටොනේඩෝ තත්ත්වයක් ඇතිව තිබේ.

ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළේ, සවස 5.45ට පමණ මෙම ටොනේඩෝ තත්ත්වය ඇති වූ බව ය.

එය විනාඩි 15ක් පමණ පැවැති බව ද වාර්තා වේ.

ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළේ, ටොනේඩෝව සමග විශාල ජල කඳක් ඉහළට යන ආකාරය දුටු බව ය.

මෙම අවස්ථාවේදී සුළං තත්ත්වයක් ද ප්‍රදේශය පුරා පැවැති බව ප්‍රදේශවාසීහු ප්‍රකාශ කළහ.

ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කළේ, මින් පෙර මෙවන් විශාල ටොනේඩෝවක් දැක නැති බව ය.

මේ ටොනේඩෝව ඇති වන අවස්ථාවේ ජංගම දුරකතනයකින් පටිගත කළ දර්ශන කිහිපයක්.

(under the courtesy of newsfirst.lk web)

More News »