හැම තිස්සෙම වැඩ කරන්න කම්මැලි දැනෙන්න හේතු

2018-03-16 10:46:00       658
feature-top
ඉන්නෙ ඔෆිස් එකේ වුණත් ගෙදර වුණත් වැඩක් කරන්න හිත දෙන්නෙම නැත්නම් එක ඔබටම කරදරයක් වෙලා ඇති.

 වැඩ කන්ද උසට තිබුණාට ඒ එකක්වත් ඉවර කරන්න කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා කල්පනා කර කරම ඉද්දී තවත් වැඩ ගොඩ වැඩි වෙනකොට සේරම දමලා ගහලා වනගත වෙන්නත් හිතෙනවා ඇති. හැබැයි ඉතින් අපිට මෙහෙම වැඩ කරන්න කම්මැලි වෙන්න හේතු බොහොමයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඒවායෙන් ටිකක්.

More News »