2017 වසරේ ධීවර කාර්මිකයින් 49,848ක් රක්ෂණය වෙයි

2018-03-05 03:37:00       724
feature-top
දියවර දිරිය සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය මඟින් 2017 වසර තුළ ප්‍රතිලාභීන් 67 දෙනෙකු සඳහා ණය පහසුකම් ලබාදීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 171.52ක් බව ධීවර අමාත්‍යාංශය 2017 වසරට නිකුත් කළ කාර්යසාධක වර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

ධීව ප්‍රජාව උදෙසා ලබාදෙන සහන ණය හා රක්ෂණය තුළින් සිය රැකියාවේ ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇතිකර ගැනීමට අවශ්‍ය ආධරය හා ආරක්ෂව ලබදීම මෙහි අපේක්ෂාවයි.

2017 වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ධීවර යාත්‍රා රක්ෂණය දී රක්ෂණය වූ මුළු ධීවර යාත්‍රා සංඛ්‍යව 17,831කි. ධීවර රක්ෂණ ක්‍රමය යටතේ ධීවර කාර්මිකයන් 49,848ක් රක්ෂණය කර ඇත.

ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල යටතේ මෙම වසරේ දී ප්‍රතිලාභීන් 14 දෙනෙකුට ලක්ෂ 10 බගින් වන්දි ප්‍රදානය කරනු ලැබ ඇති අතර දිවි සයුර රක්ෂණය යටතේ ප්‍රතිලාභීන් 132ක් වෙත ප්‍රතිලභ පිරිනමා ඇති බව කාර්යසාධන වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

(under the courtesy of adaderana.lk news web)

More News »