කොමර්ෂල් බැංකුව 2017 වසරේදී ශක්තිමත් මූල්‍ය ප‍්‍රතිඵල වාර්තා කරයි

2018-02-28 01:23:00       757
feature-top
2017 දෙසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් වන මූල්‍ය වසර තුළදී කොමර්ෂල් බැංකුව අගය එකතු කිරීමේ බදු (VAT) සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු (NBT) ගෙවීමට පෙර රුපියල් බිලියන 28.064 ක ලාභයක් වාර්තා කිරීමට සමත්වී තිබෙන අතර එය පෙර වසරට වඩා 18.14%ක වර්ධනයකි. මෙම වර්ධනයට කැපී පෙනෙන ලෙස දායක වී තිබෙන්නේ ‘සුපිරිසිදු බැංකුකරණය’ ට අදාළව බැංකුව විසින් පවත්වාගෙන යන මූලධර්ම තුළින් බැංකුවේ ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාරික අංශ වලින් ලැබූ සැලකිය යුතු ප‍්‍රගතියයි.

මෙම මූල්‍ය වසර තුළදී බැංකුවේ දළ ආදායම 24.10% කින් රුපියල් බිලියන 115.594 ක් දක්වා වර්ධනය වීමට රුපියල් බිලියන 103.034 ක්වූ පොලී ආදායම ඉහළ දායකත්වයක් දක්වා ඇත. මෙහිදී, පොලී ආදායම රුපියල් බිලියන 22.296 කින් හෙවත් 27.62% කින් වර්ධනය වී තිබෙන්නේ සලකා බලන මාස 12 ක කාලය තුළදී බැංකුවේ ණය පොතේ සිදුව තිබෙන සැලකිය යුතු වර්ධනය හේතුවෙනි.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලික බැංකුව අතර මිණුම් දණ්ඩක් ලෙස සළකන කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් අවිනිශ්චිතතා වලින් පිරී තිබුණු 2017 වසරේදී සිය ලාභ වලින් 41% කට ආසන්න ප‍්‍රතිශතයක් රජයට බදු ලෙස ගෙවා තිබෙන නමුත් 2017 වසර අවසානයේදී බැංකුවේ සියළුම ප‍්‍රධාන කාර්ය සාධක දර්ශකයන් ඉතාමත් ශක්තිමත් තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට සමත්ව තිබේ.

මෙම කාල සීමාව තුළදී බැංකුවේ ආදායම් බදු වලට පෙර ලාභය 15.62% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 23.183 ක්වී තිබෙන අතර මෙම වර්ධන ප‍්‍රතිශතයට හේතුවී තිබෙන්නේ 2016 නොවැම්බර් මාසයේ සිට අගය එකතු කිරීමේ බදු අනුපාතය 11% සිට 15% ක් දක්වා ඉහළ දැමීමයි.

මේ අතර, බැංකුව විසින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළට දැනුම් දී තිබෙන්නේ සලකා බලන මූල්‍ය වසරේදී බැංකුවේ බදු වලට පසු ලාභය 14.25% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 16.581 ක්වී තිබෙන බවයි.

බැංකුව විසින් ලබාගත් මෙම මූල්‍ය ප‍්‍රතිඵල පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ සභාපති ධර්ම ධීරසිංහ මහතා මෙමගින් පෙන්නුම් කරන්නේ බැංකුව මත අමතර බදු බරක් නොමැති නම් ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ සහ ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිටත කළාපීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මූල්‍ය සේවා ලබාදීමට බැංකුව සතු ධාරිතාවය බව යැයි ප‍්‍රකාශ කළේය.

2017 වසරේදී රජය වෙනුවෙන් ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් එකතු කර දුන් රුපියල් බිලියන 02 කට වැඩි බª ප‍්‍රමාණයට අමතරව බැංකුවේ ලාභයෙන් 41% ක් පමණ ප‍්‍රමාණයක් බª ලෙස රජය වෙත ගෙවූ බවද ධීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

බැංකුවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ ප‍්‍රධාන විධායක නිළධාරී ජෙගන් දුරෙයිරත්නම් මහතා සඳහන් කළේ සලකා බලන වසරේදී බැංකුවේ තැන්පතුකරුවන්ගේ සහ ණයවල වර්ධනය තුළින් මූල්‍ය මැදිහත්වීම සඳහා බැංකුව සතු ශක්තිමත් ධාරිතාවය සහ වඩාත් ප‍්‍රතිඵලදායී වත්කම් අත්පත් කරගැනීමට අරමුදල් ආයෝජනය සඳහා බැංකුව සිදුකරන කාර්ය භාරය පෙන්නුම් කරන බවයි.

මීට අමතරව, වත්කම්වල ගුණාත්මක තත්ත්වය වර්ධනය වීම නිසා ‘දළ සහ ශුද්ධ අක‍්‍රීය ණය අනුපාතයන් අඩුවීම ලාභදායීතාවය වර්ධනය වීමට හේතුවී තිබෙනවාල’ යනුවෙන් දුරෙයිරත්නම් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අතර, සලකා බලන කාල සීමාව තුළදී බැංකුවේ සමස්ත වත්කම් රුපියල් බිලියන 131 කින් හෙවත් 12.96% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර එය මාසයකට රුපියල් බිලියන 11 ක සාමාන්‍ය අගයකි. 2017 දෙසැම්බර් 31 වනදා වනවිට බැංකුවේ සමස්ත වත්කම්වල වටිනාකම රුපියල් ටි‍්‍රලියන 1.143 ක්වී තිබේ.

2017 වසර තුළදී ශුද්ධ ණය සහ ලැබීම් රුපියල් බිලියන 121.428 කින් හෙවත් 19.71% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 737.447 ක්වී තිබෙන්නේ මාසයකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් බිලියන 10 කට වඩා වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමිනි. වසරකට සිය ණය පොත රුපියල් බිලියන 100 කට වඩා කොමර්ෂල් බැංකුව වර්ධනය කරගත් පිට පිටම තෙවන අවස්ථාව ලෙසින් මෙය සනිටුවහන් වේ.

2017 දෙසැම්බර් 31 වනදා වනවිට බැංකුවේ තැන්පතු කළඹ 14.95% කින් හෙවත් රුපියල් බිලියන 110.564 කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 850.128 ක්වී තිබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට රුපියල් බිලියන 09 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමිනි. බැංකුවේ තැන්පතු රුපියල් බිලියන 100 කට වඩා වර්ධනය වූ පිට පිටම දෙවන වසර ලෙසින් 2017 වසර පෙන්වා දිය හැකිය.

අනිකුත් කාර්ය සාධන දර්ශක සලකා බැලීමේදී බැංකුවේ ශුද්ධ පොලී ආදායම 18.89% කින් රුපියල් බිලියන 39.023 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන අතර එය 2016 වසරේ වර්ධනය සමග සැසඳීමේදී දෙගුණයක වර්ධනයකි. මෙහිදී, කැපී පෙනෙන්නේ පොලී අනුපාත වර්ධනය වීම හේතුවෙන් පොලී වියදම 33.59% කින් රුපියල් බිලියන 64.011 ක් දක්වා වර්ධනය වීම සහ 2017 වසරේදී ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා අඩු පිරිවැය අරමුදල් අඛණ්ඩවම වෙනස් වෙමින් තිබෙන පසුබිමක මෙම වර්ධනය ලබාගැනීමයි.

සලකා බලන මූල්‍ය වසර තුළදී බැංකුවේ ශුද්ධ ගාස්තු සහ කොමිස් රුපියල් බිලියන 8.602 ක්වී තිබෙන අතර එය 22.62% ක වර්ධනයක් වේ. මේ අතර, විනිමය ලාභ, අයකරගැනීම් සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම්කර ගනුදෙනු කිරීම මගින් ලැබූ ආදායම් ඇතුළත් වන අනිකුත් ආදායම් රුපියල් බිලියන 2.390 ක් දක්වා අඩුවී තිබේ. මෙයට ප‍්‍රධාන හේතුව වී තිබෙන්නේ 2016 වසරේදී සිදුවූ 3.88% ක අවප‍්‍රමාණයට සාපේක්ෂව 2017 වසරේදී සිදුවූ 2.57% ක අවප‍්‍රමාණයයිග

එසේම, මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළදී බැංකුවේ සමස්ත මෙහෙයුම් ආදායම 13.41% කින් රුපියල් බිලියන 50.016 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන අතර ශුද්ධ මෙහෙයුම් ආදායම 12.99% කින් රුපියල් බිලියන 48.102 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන්නේ සමස්ත වියදම් 6.49% කින් රුපියල් බිලියන 20.038 ක් දක්වා වර්ධනය වෙමිනි.

ණය සහ අනිකුත් පාඩු සඳහා හානි පූරණය සඳහා වෙන්කළ සමස්ත හානිපූර්ණ ගාස්තු 25.13% කින් රුපියල් බිලියන 1.914 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙන අතර 2017 වසරේදී ණය පොතේ වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන සාමූහික හානිපූර්ණ ප‍්‍රතිපාදන මෙයට මූලිකවම බලපා තිබේ.

මේ අතර, මෙම කාල සීමාවේදී බැංකුවේ කොටස්කරුවන්ගේ අරමුදල රුපියල් බිලියන 28.746 කින් හෙවත් 36.69% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර මෙයට හේතුවී තිබෙන්නේ කොටස්වල හිමිකම් නිකුතුව, ගිණුම්කරණ ප‍්‍රමිතීන්ට අදාළව වසර තුනකට වරක් බැංකුවේ ඉඩම් සහ ගොඩනැගිලි නැවත තක්සේරුකිරීම ඇතුළු ක‍්‍රියා මාර්ග වේ.

2017 දෙසැම්බර් 31 වනවිට බැංකුවේ කොටසකට අදාළ ශුද්ධ වත්කම් වටිනාකම රුපියල් 107.54 ක්වූ අතර එය 2016 දෙසැම්බර් 31 වනදා සිට රුපියල් 19.57 ක් හෙවත් 22.25% ක වර්ධනයකි. මේ අතර, බදු වලට පසුව වත්කම්වල ප‍්‍රතිලාභ අනුපාතය 1.54% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර වර්ෂ අවසාන කොටස්කරුවන්ගේ අරමුදල් පදනම වර්ධනය කිරීම නිසා කොටසකට අදාළ ලාභය 17.88% කින් පහත වැටී තිබේ.

සලකා බලන මූල්‍ය වසරේදී බැංකුවේ පළමු පෙළ ප‍්‍රාග්ධන ප‍්‍රමාණත්ව අනුපාතය (ප‍්‍රාග්ධන ආරක්ෂාවන් සමග* 12.11% ක් ලෙස පවතින අතර එය බාසල් 03 නියාමන අවශ්‍යතාවය වන 7.75% ට වඩා ඉහළ මට්ටමකි.  එසේම, සමස්ත ප‍්‍රාග්ධන ප‍්‍රමාණත්ව අනුපාතය (පළමු පෙළ සහ දෙවන පෙළ* 15.75% ක් ලෙස පවතින අතර එය බාසල් 03 මාර්ගෝපදේශ යටතේ පැවතිය යුතු අවම ව්‍යවස්ථාපිත නියාමන අවශ්‍යතාවය වන 11.75% වඩා ඉහළින් පැවතීම කැපී පෙනේ.

සමූහයක් ලෙස කොමර්ෂල් බැංකුව සහ එයට අනුබද්ධ සමාගම් 2017 දෙසැම්බර් 31 වනදායින් අවසන් වන මූල්‍ය වසර තුළදී රුපියල් බිලියන 23.280 ක ආදායම් බදු වලට පෙර ලාභයක් වාර්තා කර තිබෙන අතර එය 15.74% ක වර්ධනයකි. මෙම කාල සීමාව තුළදී සමූහයේ බදු වලට පසු ලාභය 14.93% කින් වර්ධනය වී රුපියල් බිලියන 16.627 ක්වී තිබේ.

2017 වසරේදී කොමර්ෂල් බැංකුවේ ඩිජිටල් බැංකුකරණ ආයෝජන සහ විදේශීය මෙහෙයුම් කටයුතුවල කාර්ය සාධනය කැපී පෙණුනි. මෙහිදී, බැංකුවේ බංග්ලාදේශයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ඉහළ ප‍්‍රගතියක් පෙන්වූ අතර මාලදිවයිනේ කොමර්ෂල් බැංකුව සිය දෙවන ශාඛාව පසුගියදා හුල්හුමාලේ දූපතේදී විවෘත කරන ලදිග බැංකුවේ මියන්මාර මෙහෙයුම් කටයුතු සැලකීමේදී එරට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගමක් ආරම්භ කිරීමට 2017 වසරේදී බැංකුවට බලපත‍්‍රයක් හිමිවූ අතර CBC Myanmar Microfinance Company Ltd.යනුවෙන් සම්පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත අනුබද්ධ සමාගමක් බැංකුව මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ. මේ අතර, ඉතාලිය තුළ ක‍්‍රියාත්මක බැංකුවේ Commex Sri Lanka S.R.L. මුදල් පේ‍්‍රෂණ සේවාව රෝම නගරයට අමතරව තවත් නගර අටක් දක්වා සේවාව පුළුල් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

කොමර්ෂල් බැංකුව ලෝකයේ හොඳම බැංකු 1000 අතරට පිට පිටම හත් වතාවක් තේරී පත්වූ එකම ශ‍්‍රී ලාංකේය බැංකුව වන අතර මෙරට තුළ ස්වයංක‍්‍රීය ටෙලර් යන්ත‍්‍ර 756 ක් සහ බැංකු ශාඛා 261 ක් පවත්වාගෙන යයි. 2016 වසරේදී සහ 2017 වසරේදී ප‍්‍රමුඛතම ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සම්මාන 30 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් දිනාගැනීමට සමත්ව තිබෙන කොමර්ෂල් බැංකුව ශ‍්‍රී ලංකාවේ හොඳම බැංකුව, හොඳම වෙළඳ බැංකුව, ශක්තිමත්ම බැංකුව සහ වඩාත්ම ගෞරවණීය බැංකුව ලෙස වසර ගණනාවක් දෙස් විදෙස් ආයතන සහ ප‍්‍රකාශන විසින් සම්මානයට පාත‍්‍රකර තිබේ.

(under the courtesy of srilankamirror.lk news web)

More News »