‘වගා කළ හැකි ඉඩම් ජනාවාස නොකළ යුතුයි’

2018-02-01 11:10:00       833
feature-top
බොහෝ රටවල් දියුණු වීමත් සමග නගර නිර්මාණය කිරීම දැක්මක් සහිතව සිදුකළ යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ රැළියක් අමතමින් සඳහන් කළා.

නගර අවට ජනපද ඇති කළ යුතු බව මෙන්ම වගා කළ හැකි ඉඩම් ඒ සඳහා යොදා නොගත යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

එලෙස වගා කළ හැකි ඉඩම් ජනාවාස සඳහා යොදාගැනීමට තමන් විරුද්ධ බව ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් එහිදී පෙන්වා දුන්නා.

More News »