පෞද්ගලික රෝහල්වල අයකිරීම් සීමා කෙරේ

2018-01-12 01:55:00       553
feature-top
පෞද්ගලික රෝහල්වල සැත්කම් සඳහා අය කරන ගාස්තුවලට සීමාවක් පැනවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබේ.

එහි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සඳහන් කළේ, දැනට එකම වර්ගයේ සැත්කමක් සඳහා එක් එක් පෞද්ගලික රෝහල්වල විවිධ මිල ගණන් අය කරන බවයි.

මෙම තත්ත්වය රෝගීන්ට දැඩි පීඩා ඇති කරන්නක් බව ද අධිකාරිය සඳහන් කළේ ය.

ඒ අනුව පෞද්ගලික රෝහල් නියාමන පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ සැත්කම් සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් පැනවීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඊට අදාළව සෑම පෞද්ගලික රෝහලක ම සැත්කම් සඳහා අය කරන මිල ගණන් පරික්ෂා කෙරෙන අතර එම වාර්තා ලබා ගැනීමෙන් පසුව මිල ගණන් සීමා කෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරි මාස 06 තුළ පෞද්ගලික රෝහල්වල සිදු කරන එකම වර්ගයේ සැත්කම් සඳහා එකම මිලක් අය කළ හැකි වන පරිදි නීති සකස් කිරීමට නියමිතය.

(under the courtesy of srilankamirror.lk news web)

More News »