පෙළ පොත් නැතිව ඇරඹුණු 2018 පළමු පාසල් වාරය

2018-01-03 05:03:00       718
feature-top
පාසල් සිසුන්ට ලබාදිය යුතු පෙළ පොත් ලක්ෂ 11 ක් තවදුරටත් හිඟව පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි
අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ එම පෙළ පොත් මුද්‍රණයට භාර ගත් රජයේ මුද්‍රණාලය හා පෞද්ගලික මුද්‍රණ හිමිකරුවන් නිසි වේලාවට මුද්‍රණ කටයුතු අවසන් නොකිරීමෙන් මෙම තත්වය උද්ගතව ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් පසුගිය වාරය අවසානයට පෙර ඇතැම් විෂයන්ට අදාළ නව පෙළ පොත් සිසුන් අතට පත් කිරීමට නොහැකි වූ බවද අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

සිසුන්ට අවශ්‍ය හිඟව පවතින පෙළ පොත් ඉදිරි සතිය ඇතුළත ඔවුන්ට ලබා දීමට නියමිතයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ මුද්‍රණ කටයුතු ප්‍රමාද කළ රජයේ මුද්‍රණාලය ඇතුළු මුද්‍රණ ආයතනවලින් දඩ මුදල් අයකර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

(under the courtesy of newsfirst.lk web)

More News »