රථ වාහන ලියාපදිංචිය 45000කින් අඩුවෙයි

2018-01-02 08:44:00       829
feature-top
2017 වර්ෂයේ රථ වාහන ලියාපදිංචිය 45,000කින් අඩු වී ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේ, 2017 වර්ෂයේ රථ වාහන 448,625ක් ලියාපදිංචි කර ඇති බව ය.

ඉන් 76%ක් යතුරු පැදි ය.

2016 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 493,328කි.

මෝටර් රථ 39098ක් සහ බස් රථ 3302ක් ලියාපදිංචි කර ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.


(පුවත් අනුග්‍රහය newsfirst ‍වෙබ් අඩවිය)

More News »