ඔබේ දත් කහ පැහැයට හුරුද?

2015-12-01 10:40:00       773
feature-top

ඔබේ දත් කහ පැහැයට හුරුද? එහනම් මේ ලිපිය ඔබ වෙනුවෙන්මයි
අප ඔබ කව්රුත් කැමති ලස්සන දත් දේපලක් හිමි කර ගන්න නමුත් අපි එදිනෙද ජිවිතයේ ගන්නා අහර නිසා ඔබේ අපේ දත් දේපල කහ පැහැ ගැන්වෙනවා එයින් අප්‍රසන ගතියක් විදහා දක්වයි ඔබේ සුදුවන් දත් දේපල කහ පැහැ ගනිවිමට හේතු 5  අප ඔබට අද පෙනවනවා ඔබේ දත් දෙපළ කහ පැහැ ගැන්වීම වැලක්වීමට පහත තියෙන දේවල් වලින් වැලකි සිටින්න...

ඔබේ දත් කහ වර්ණයට හැරීමට හේතු
 ඔබ ඔබේ තේ වීදුරුවට කහට වැඩි වශයෙන් එකතු කිරීමෙන් දත් කහ පැහැ ගැන්වීමට හේතු වේ.ඒම තේ වල ඇති කහට දත් තුල දෙ ඒ සමගම ඔබේ දත් කහ පැහැ ගැන්වේ.

කෝලා,සෝඩා,බියර් පානය කිරීම

ආම්ලික සිනි විශාල ප්‍රමාණයක්  කෝලා තුල තිබේ ඒ සමගම වර්ණ කාරක ඇත.එම නිසා එම වර්ණ කාරක දත් මත එකතු වී දත් කහ පැහැ ගන්වයි.

තවද සෝඩා  තුල ඇති පොස්පරික් සහ සිට්රික් අම්ල දත් මත දීමෙන් දත් කහ පැහැ ගන්වයි.

ඔබේ දත් පෙළ පැහැපත්ව තියාගැනීමට මේවා සිදු කිරීම අඩු කිරීම සුදුසුයි.

මේවා වැඩි වශයෙන් එකතු වී එනමල නරක් වී දත් දිරායාමට පවා ඉඩ ඇත.

සිනි පැණිරස ආහාරයට ගැනීම

සිනි හකුරු, සනි බෝල, ටොෆී එම නිසා මේවා වැඩි වශයෙන් ආහාරයට ගැනීමෙන් දත් කහ පැහැ ගැන්වීමට හේතු වේ. තවද දත් කුහර සැදීමට හේතු වේ.

වයින් පානය කිරීම

රතු සහ සුදු වයින් වල තිඛෙන ඇසිට් මගින් දත් කහ පැහැ ගැන්වීම සිදු කරයි.

 පලතුරු බිම සහ සෝස් ආහාරයට ගැනිම.

පලතුරු යුෂ අපේ ශරීරයට හිතකර උනත් එහි  තිඛෙන අම්ල ස්භාවය නිසා ඒවා දත් වල එනමලය මත දෙ ඒ එම නිසා දත් කහ පැහැ ගනිවිම සිදු වේ.

තවද සෝස් ආහාරයට ගැනීමෙන් සිදුවන්නේ ඉහත සදහන් ප්‍රථිපලයයි.


More News »