ඔබේ පෙම්වතා ඔබට ආශ්‍රය කරන්නේ ඔබ සමග යහන්ගත වීමට පමණක් දැයි දැනගන්නේ කොහොමද?

2015-06-03 05:19:00       775
feature-top
මේ ලෝකේ විවිධ පෙම්වතුන් වර්ග ඉන්නවා . සමහරු බොක්කෙන්ම ආදරය කරනවා . සමහරු ගානකට ආදරය කරනවා .තවත් සමහරු ඉන්නවා එයාගේ ආශාවන් සපුර ගන්න විතරක් කෙල්ලෝ ආශ්‍රය කරන. කෙල්ලෙක් විදියට ඔබ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ අන්තිමට කියපු අයගෙන් තමයි . ඔබේ පෙම්වතා ඔබට ආදරය කරන්නේ ඔබ සමග යහන් ගත වීම පමණක් අරමුණු කර ගෙනද කියලා දැන ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් ගැන අද විශ්ම ලෝකයෙන් කියලා දෙන්නම්

More News »