යෝනි දෙකක් තියන එක්කෙනා (Photos & Video)

2015-05-22 03:01:00       657
feature-top
ලෝකයේ විවිධ මිනිස්සු බිහිවෙනවා. පසුගියදා කාන්තා හා පිරිමි යන දෙවර්ගයේම ලිංගික අවයව පිහිටලා තියන පුද්ගලයෙක් ගැන වාර්තා උනා
 ඒ උණුසුම මැකිලා යන්නත් කලින් දැන් වාර්තා වෙලා තියන අපූරු පුවත තමා යෝනි මාර්ග 2ක් පිහිටි කාන්තාවක් හමුවීම.

හෑසල් ජෝන්ස් කියන මේ  කාන්තාවට යෝනි මාර්ග 2ක් ගර්භාෂ 2ක් සහ ගබ්ගෙලවල් 2කුත් පිහිටලා තියනවා.

මේ වගේ කෙනෙක් බිහිවෙන්න පුළුවන් අවස්තාව ලෝකයේ මිලියනයකින් 1යි.
කොහොම උනත් ඇය පසුගියදා රූපවාහිනී වැඩසටහනකටත් සහභාගී උනා.

More News »