ගැහැණු කටින් කියන දේවල් හා ඒවායින් අදහස් වන දේවල්

2015-06-01 02:34:00       732
feature-top
කාන්තාවෝ ගැන කතා කරන්න.කාන්තාවන් කියන ජාතිය පිරිමින්ට නම් තේරුම් ගන්න හරිම අමාරු ජාත්යක්. කටින් කියන්නෙ එකක් එත් හිතේ තියෙන්නේ තව එකක් .වැඩේ කියන්නේ අපි ඔය දෙකම හරියට තේරුම් නොගත්තොත් බඩුම තමයි.

wishmalokaya


More News »