ඔබත් පරිගණකය හෝ ජංගම දුරකථනය ඉදිරිපිට දවසේ බොහෝ කාලයක් ගත කරනවා ද ?

2015-07-16 10:12:00       770
feature-top
21 වැනි සියවසේ ජීවත් වන සෑම පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුගෙන් 4 දෙනෙක්ම පර්යේෂණ වලට අනුව අවම වශයෙන් දිනකට පැය 9ක කාලයක් ගත කරන්නේ පරිගණකය හෝ එවැනි උපකරණයක් සමඟයි. මේ නිසාම ඔබේ සෞඛ්‍ය විශාල අවධානමකට ලක්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තත්වය නිසා බලපෑම් ඇතිවන්නේ ඔබේ පෙනිමටයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ ඇස් දෙකට.

More News »