කෙල්ලෝ  මැරෙන කම් ආදරය කරන පිරිමි වර්ග 5ක්

2015-06-01 02:18:00       733
feature-top
ඉතින් කොහොමද යාලුවනේ !!! අද කියන්න යන්නේ ටිකක් අමුතු දෙයක් . ආදර සම්බන්ධතා වලදී එක එක කෙල්ලෝ හැසිරෙන්නේ එක එක විදියට .ඒ හැසිරෙන ආකාරය අනුව පිරිමි වර්ග කරොත් කෙල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මැරෙන කම් ආදරය කරන පිරිමි වර්ග 5ක් ගැනයි අද ලිපිය ලියවෙන්නේ.

 wishmalokaya


More News »