ලන්ඩන් වල අලුතින් දාපු Bar එකේ විකුණන්නේ ටැප් වතුර

2015-06-01 02:14:00       727
feature-top
ලන්ඩන් නුවර Shoreditch ප්‍රදේශයේදී පසු ගිය දා (29 May) හරි අපුරු Bar එකක් open කරා. සාමාන්‍යයෙන් bar එකක විකුනන්නේ ඉතින් අරක්කුනේ. හැබැයි මේ ලන්ඩන් වල අලුතින් දාපු Bar එකේ නම් විකුනන්නේ ටැප් වතුර. පුදුමයි නේද ? හැබයි මේක ඇත්ත.

wishmalokaya


More News »