ඔයාගේ නෝනගේ දත් අතර හිඩැස් ද?

2016-11-28 03:02:00       814
feature-top
අද සමාජය තුළ දත් අතර හිඩැස්  තිඛෙන කාන්තාවන් බහුල වශයෙන් දක්නට ලැඛෙන අතර දත් අතර හිඩැස් තිඛෙන ගැහැණිය රාගික කාන්තාවකි. සමහර කාන්තාවන් එසේ නොවේයැයි පිටතට පෙන්වන්නට උත්සාහ කරයි. තවත් සමහර කාන්තාවන්ගේ දත් අතර හිඩැස් තිබුණත් සමහර ශරීර අවයව වෙනස්වීම් මෙන්ම සමහර යෝග නිසා රාගාධික බව අඩු කර ඇත. දත් අතර හිඩැස් ගැහැණිය ගණිකාවක් යැයි නිශ්චිතවම නිගමනවලට එළඹීමට නොහැක. අනිත් අවයවයන් තුළිනුත් රාගයක බව හැඟ=ණොත් පමණක් එසේ නිගමනවලට එළඹිය යුතුය. තවද කාලයක් තිස්සේ විමර්ශනශීලීව අධ්‍යයනය කර මිස එකපාරටම උත්තර නොදිය යුතුය. අද සමාජය දත් අතර හිඩැස් ඇති ගැහැණියක් දැක් වූ ගමන් ඇය ගණිකාවක් යැයි ද කියයි. එය වැරදි ය. අප මෙහි දක්වන්නේ පොදුවේ භාවිතා කරන කාරණා ය.
•    එක තැනක රැකියාවක් කරන්නට බැරි ය.
•    විවාහය වුවත් ප්‍රශ්න මධ්‍යයේ විවාහය ගෙන යාමට සිදු වේ.
•    විවාහයෙන් පසුව දියුණුව පහත වැටෙනු ඇත.
•    බොහෝ කාන්තාවන් (හැමෝම නොවේ) වැන්දඹු වේ.
•    සෙම් අසනීප සහිත වන අතර ගර්භාෂ ආශ්‍රිත අසනීප ඇති කර ගනී.

රුවන් නයනජිත්
ජොතිෂ්‍යවේදී
හස්ත රේඛා විශේෂඥ
සැලසුම් ශිල්පී
වාස්තු විද්‍යාවේදී
0776922480

More News »