පාඩු ලැබූ ලංගම ඩිපෝ 95ක් ලාබ ලබයි

Feb 13, 2020 09.38am
feature-top
ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩ­ලයේ පාඩු ලබ­මින් තිබූ ඩිපෝ 95ක් මසක් ඇතු­ළත රුපි­යල් හත­ළිස් දෙකෝටි හැත්තෑ­පන් ලක්ෂ­යක (42 75 000 00/-)ආදා­ය­මක් උපයා ඇත. ලංගම ඩිපෝ 107න් 12ක් හැර ඉතිරි ඩිපෝ 95 ලාභ ලබන තත්ත්ව­යට පත්වී තිබෙන අතර එක් ඩිපෝ­වක් මස­කට රුපි­යල් හත­ළිස් පන්ල­ක්ෂ­යක ආදා­ය­මක් උපයා ඇතැ­යි ද ප්‍රවා­හන කළ­ම­නා­ක­රණ සේවා, විදුලි බල හා බල­ශක්ති ඇමැති මහින්ද අම­ර­වීර මහතා පව­සයි. අම­ර­වීර මහතා එසේ පැව­සුවේ පෙරේදා පස්ව­රුවේ ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩ­ලයේ නාරා­හෙ­න්පිට ප්‍රධාන කාර්යා­ලයේ ප්‍රගති සමා­ලෝ­චන සිදු කළ අව­ස්ථා­වේ­දීය .   

මෙහිදී අද­හස් දැක්වු ඇමැ­ති­ව­රයා ,ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩ­ලය පසු­ගිය කාලයේ විශාල වශ­යෙන් පාඩු ලබ­මින් තිබුණා. නමුත් පසු­ගිය මාසය තුළ ලංගම ලාභ ලබන තත්ත්ව­යට පත්කර ගැනී­මට හැකි­වුයේ නව රජය තුළ සේව­ක­යන්ගේ ඇති උන­න්දුව ඉහළ යාම නිසායි. ලංගම රටේ පැර­ණි­තම ආය­ත­න­යක් වන අතර පසු­ගිය කාලයේ විවිධ වංචා­ව­ලින් ලංගම ඉතා පහත් අඩි­ය­කට වැටි තිබුණා. නමුත් සේව­ක­යික්ගේ කැප­වීම ,තමන්ගේ දෙයක් ලෙස සිතා දැඩි උන­න්දු­ව­කින් වැඩ කිරීම හේතු­වෙන් මේ වන­විට ලංගම ඩිපෝ 107 න් 12 ක් හැර ඉතිරි සියල්ල ලාභ ලබන තත්ත්ත­ව­යක ට පත්වී තිබෙ­නවා. එය කොතෙක් දුරට සාර්ථක වී තිබෙ­න්නේද කිය­තොත් ලංගම ඩිපෝ 95 න් එක් ඩිපෝ­වක් දින­කට එක්ලක්ෂ පන­ස්ද­හස හා ලක්ෂ දෙක දක්වා ආදා­යම් ලබන තත්ත්ව­යට පත්වී තිබෙ­නවා. ඒ අනුව ගත් කල එක් ලංගම ඩිපෝ­වක් මස­කට රුපි­යල් හත­ළිස් පන් ලක්ෂ­යක ආදා­ය­මක් උපයා තිබීම සතු­ටට කරු­ණක්.ලංගම රටේ පැර­ණිම රාජ්‍ය ආය­ත­න­යක් වන නිසා එහි කීර්තිය පව­ත්වා­ගෙන යාම යමින්, විනය ගරුක හා නීති ගරුක ,සෙසු රිය­දු­රන්ට ආද­ර්ශ­වත් ආය­ත­න­යක් ලෙස පව­ත්වා­ගෙන යාමට කට­යුතු කරන ලෙස ඇමැ­ති­ව­රයා ඉල්ලී­මක් කළේය.   

එමෙන්ම ලංකා ගම­නා­ග­මන මණ්ඩ­ලයේ ප්‍රග­ම­නය උදෙසා ඉදි­රි­යේදී තවත් නවමු වැඩ­ස­ට­හන් රැසක් මේ වන­විට යෝජනා කර තිබ­නවා.රජ­යට බරක් නැති ආය­ත­න­යක් වශ­යෙන් ලංගම ඉදිරි කාලය තුළ ඉහ­ළම ලාභ ලබන තත්ත්ව­යට පත් කළ හැකි බවත්, අලු­තින් බස් රථ 500ක් මිලදී ගැනී­මට රජය තීර­ණය කර තිබී­මත් ,මෙම වසර තුළ Low Floor Bus හෙවත් පහත් පතුල් සහිත බස් රථ 2000ක් ලංගම බස් රථ ඇනි­යට එක් කිරී­මට රජය තීර­ණය කර තිබෙ­නවා.දැනට ලංගම සතුව බස් රථ 7000ක් පමණ තිබෙන අතර ඉන් 5700ක් ධාව­න­යට සුදු­සුම මට්ටමේ පවතී. දෛනි­කව බස්රථ 700ක් පමණ ධාව­නය නොක­රන අතර ඊට ප්‍රධාන වශ­යෙන් බලපා තිබෙන්නේ අලු­තෙන් සේව­ක­යින් බඳවා නොගැ­නීම නිසා හෙයින් රිය­දුරු හා කොන්දො­ස්ත­ර­ව­රුන් පුර­ප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම කඩි­නම් කරන ලෙස ඇම­ති­ව­රයා උප­දෙස් දුන්නේය. එමෙන්ම ධව­නය කළ හැකි සිය­ලුම බස් රථ දෛනි­කව ධාව­න­යට යොද­වන ලෙසත්, ලංගම සිය­ලුම සේව­ක­යන් කැප වී එම ආය­ත­නය ලාභ ලබන ඉහ­ළම ආය­ත­න­යක් බවට පත් කිරීම සඳහා සහ­යෝ­ගය පළ කරන ලෙස ඇමැ­ති­ව­රයා ඉල්ලී­මක් කළේය.   

මෙම අව­ස්ථා­වට ප්‍රවා­හන රාජ්‍ය ඇමැති දිළුම් අමු­ණු­ගම ,ලංගම සභා­පති නීතිඥ කිංස්ලි රණ­වක යන මහ­ත්වරු සහ­භා­ගි­වුහ.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »