නොගෙවූ බිල් පියවන්න බි. 367ක් ගන්න කැබිනට් අනුමැතිය

Feb 07, 2020 10.28am
feature-top
2019 මුදල් වර්ෂයේ ගෙවීම් නිරවුල් කර නොමැති බිල්පත් පියවීමට අවශ්‍ය රුපියල් බිලියන 367ක ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

පසුගිය රජය යටතේ විවිධ අමාත්‍යාංශ මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ මෙතෙක් පියවා නොමැති බිල්පත් පියවීමට සහ පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කර ඇති ණය ගැනීමේ සීමාවට ඇතුළත්ව නොමැති විදේශ මූලාශ්‍රවලින් ලබාගත් අරමුදල්වලින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වියදම් ගිණුම් ගත කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 367ක අතිරේක ප්‍රතිපාදන මෙසේ අවශ්‍ය වී තිබේ.

ඊයේ (6) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙසේ පැවසීයඋපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »