නව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අනුව පොලී සහන ණය යෝජනා තවදුරටත්

Nov 27, 2019 09.59am
feature-top
ජාතික ආර්ථිකයේ දියුණුවට ඉවහල්වන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රමුඛතාව හඳුනාගෙන සහනදායී පොලී අනුපාතය යටතේ දැනට ණය ලබා දෙන යෝජනා ක්‍රම වඩාත් පුළුල් හා ශක්තිමත් අයුරින් ඉදිරියේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කොට ඇත.අගමැති හා මුදල් ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති විෂය භාර ඇමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය දා සිය අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ තීරණය ගෙන තිබේ.

දැනට ක්‍රියාත්මක සහනදායී පොලී අනුපාත යටතේ ලබා දෙන ණය යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධව පුවත්පත්වල පළ වන විවිධ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධව සැලකිල්ලට ගනිමින් මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව කියා සිටී.

එම නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

සහනදායී පොලී අනුපාත යටතේ ලබාදෙන ණය යෝජනා ක්‍රම මඟින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම හා එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට ලැබෙන දායත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම රටේ ආර්ථික වර්ධනය කෙරෙහි සෘජුව බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් බව ආණ්ඩුව පැහැදිලිව අවබෝධ කැර ගෙන ඇත. දැනට පවතින ණය යෝජනා ක්‍රම ජාතික ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර මැනවින් හඳුනාගෙන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව නව ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය වී තිබේ.

එම නිසා, ආර්ථිකයේ ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන එම ක්ෂේත්‍ර මඟින් ජාතික ආර්ථිකයට වන දායත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් නව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූල වන ලෙස මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම නැවත සමාලෝචනය කිරීමට හා ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කැර තිබේ. ඒ අනුව විධිමත් අධ්‍යනයකින් ‍ පසුව එම ණය යෝජනා ක්‍රම වඩාත් පුළුල්ල පරාසයක් ආවරණය වන පරිදි හා ඵලදායී ආයෝජන අරමුණු කැර ගනිමින් වඩාත් ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරියේදී ආණ්ඩුව පියවර ගනු ඇත.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »