නව කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

Nov 22, 2019 10.21am
feature-top
නව ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද(22) දිවුරුම් දීමේ ජාතික උත්සවය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණි.
 
ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ය.
 
ඒ අනුව මෙලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබු නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය වන්නේ,
 
01. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල්, ආර්ථික, බෞද්ධ හා සංස්කෘතික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍ය
 
02. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නිති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
 
03. ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් - ප්‍රජා සවිබල ගැන්විම සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 
04. දිනේෂ් ගුණවර්ධන - විදේශ සබන්ධතා, නිපුණතා සහ රැකිරක්ෂා අමාත්‍ය
 
05. ඩග්ලස් දේවානන්ද - ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
 
06. පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් -  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ, සෞඛ්‍ය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
 
07. බන්දුල ගුණවර්ධන - තොරතුරු හා සන්නිවේදන හා උසස් අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණ නව උත්පාදන අමාත්‍ය
 
08. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් - රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
 
09. චමල් රාජපක්ෂ - මහවැලි, කෘෂි කටයුතු සංවර්ධන හා අභ්‍යන්තර වෙළද කටයුතු අමාත්‍ය
 
10. ඩලස් අලහප්පෙරුම - අධ්‍යාපන හා ක්‍රිඩා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
 
11. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු - මාර්ග සහ මහ මාර්ග වරාය සහ නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
 
12. විමල් විරවංශ - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කළමණාකාරණ අමාත්‍ය
 
13. මහින්ද අමරවිර - විදුලිබල හා බල ශක්ති සහ මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරණ අමාත්‍ය
 
14. එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන - පරිසර සහ වනජිවි සම්පත් සහ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 
15. රමේෂ් පතිරණ - වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂි කර්ම අමාත්‍ය
 
16. ප්‍රසන්න රණතුංග - සංචාරක සහ ගුවන් සේවා / කාර්මික අපනයන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යඋපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »