උමා ඔය ව්‍යාපෘති කිහිපයක් අද ජනතා අයිතියට

Oct 30, 2019 09.40am
feature-top
උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අදාළ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් අද(30) ජනතා අයිතියට පත් කිරිදට නියමිතව ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි

ව්‍යාපෘතියට අදාළව අලිකොටආර ජලාශය,ඩයබරා ජලාශය,පුහුල්පොල ජලාශය සහ හදපානගල ජලාශය අද දිනයේ ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතව ඇතඋපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »