තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් ලක්ෂ 7ක් ලැබිලා

Oct 09, 2019 10.20am
feature-top
මෙවර ජනාධිපතිවරණයට තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් ලක්ෂ 7 ක් පමණ ලැබී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන) චන්න පී. ද සිල්වා මහතා සඳහන් කෙළේය.

එම තැපැල් අයැදුම්පත් මේ වන විට පරීක්ෂා කරමින් පවතින බවද ඒ මහතා සඳහන් කෙළේය. සුදුසුකම් සපුරා නොමැති සහ අසම්පූර්ණ අයැදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේපිත කෙරෙන බවද ඒ මහතා පැවැසීය. තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි අයැදුම්කරුවන්ගේ ගණන නිෂ්චිතවම සඳහන් කළ හැක්කේ පරීක්ෂා කිරීම්වලින් අනතුරුව පවත් ඒ සඳහා දින කිහිපයක් ගතවනු ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම් සිදුවන්නේ මෙම මස 31 වැනිදාත් ලබන මස 1 වැනිදාත් යන දෙදින තුළය

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »