ගෑස් රු. 250කින් පහළට කිරිපිටි රු. 20කින් ඉහළට

Sep 19, 2019 09.14am
feature-top
කිලෝග්‍රෑම් 12.5 හේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 250 කින් අඩුකිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

ලෝක වෙළෙඳ මිල මිල ගණන් වෙනස් වීම මත ජීළුන වියදම් කමිටුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

ආනයනික කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400 පැකැට්ටුවක මිල රුපියල් 20 කින් ඉහළ නැංවීමට ද එම කමිටුව අනුමැතිය ලබාදී ඇත.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »