කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

Aug 08, 2019 09.35am
feature-top
සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් මාර්ගයට ගස් කඩා වැටීම නිසා මෙම අවහිර වීම් සිදුවී ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේය.
 
ගොඩගම දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී මාර්ගයට ගස් කඩාවැටීමෙන් දුම්රිය මාර්ගය අවහිර වී ඇති අතර , මාර්ගය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇත.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »